1. februar 2021

Ny energimærkning i 2021

Fra marts 2021 introduceres en ny energiskala for opvaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner, frysere, køleskabe og vinkøleskabe, som skal hjælpe forbrugerne med at træffe det rigtige valg. 

 

Et energimærke viser, hvor meget strøm et produkt bruger om året samt oplyser om kapacitet (størrelse) og støjniveau. Den teknologiske udvikling har i løbet af de senere år imidlertid medført en højere og højere koncentration af produkter med energimærkninger på A+ eller bedre. Derved opfylder den nuværende mærkning ikke længere sin oprindelige funktion; nemlig som en hjælp til forbrugeren med at vælge det produkt med laveste strømforbrug. Derfor er der nu brug for en ny energimærkning.  

En ny energimærkning

Fra 1. marts 2021 skal disse hvidevarer have den nye energimærkning, når de sælges i forretninger, online osv. Plusklasserne (fx A+++) afskaffes, og energiklasserne re-skaleres fra A til G, så det bliver nemmere at sammenligne produkterne. Ændringen skal gerne bidrage til at reducere energiforbruget yderligere i Europa og således beskytte miljøet. Der vil være QR-kode, der linker til en EU-database (EPREL) med yderligere oplysninger om produkterne.

De første hvidevarer, som får den nye mærkning, er vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner, opvaskemaskiner, køle- og fryseskabe samt vinskabe.

Bemærk, to labels i overgangsperioden

I overgangstiden skal alle produkter leveres med både den gamle og den nye energilabel. Ved at re-skalere energieffektiviteten (A til G) på den nye energilabel ser det umiddelbart ud som om, produktets energieffektivitet er blevet forringet, hvilket ingenlunde er tilfældet. Med de lovmæssigt foreskrevne nye strengere grænser for energieffektivitetsklasserne, klassificeres produktet i en ny klasse.

Yderligere informationer

Læs evt. mere om energimærkningen på APPLiA's hjemmeside, der er foreningen for producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater i Danmark: www.theenergylabel.eu/dk

Køleskabe og frysere

Energimærket for køleskabe og frysere viser det årlige energiforbrug angivet i KWh. Køleskabe og frysere energiklassificeres fra A til F. Mærket viser også apparatets kapacitet, som er angivet i liter. Lydniveauet vises både i decibel og på en skala fra A til D. Som noget nyt tages højde for skabets type, dets funktionsprincip, rumtemperatur samt størrelse af opbevaringsrum.

 1. Oplysning om QR-kode til yderligere produktinformationer.
 2. Klassificeringen af køle-/fryseskabe i energieffektivitetsklasse A til G
 3. Energiforbrug i kWh/år
 4. Totalvolumen for alle fryserrum
 5. Totalvolumen for alle køleskabsrum
 6. Indførelsen af ​​lydniveauklasser A-D for at gøre lydniveauet i dB (a) mere gennemskueligt

Vinkøleskabe

Energimærket for vinskabe viser det årlige energiforbrug angivet i KWh og energiklassificeres fra A til G. Mærket viser også apparatets kapacitet angivet i antal vinflasker. Lydniveauet vises både i decibel og på en skala fra A til D.

 1. Oplysning om QR-kode til yderligere produktinformationer.
 2. Klassificeringen af vinkøleskabe i energieffektivitetsklasse A til G
 3. Energiforbrug i kWh/år
 4. Antallet af standard-vinflasker, der kan opbevares
 5. Indførelsen af ​​lydniveauklasser A-D for at gøre lydniveauet i dB (a) mere gennemskueligt

Opvaskemaskiner

Energiforbruget for opvaskemaskiner er baseret på 100 vaske på opvaskemaskinens ECO-program. Som noget nyt anvendes også kopper, gryder og plastredskaber i bedømmelsen af vaske- og tørreevnen. Klassificeringen vises i effektivitetsklasse A til G. Ligeledes angives antallet af kuverter, vandforbrug per vaskecyklus, længden på vaskecyklus og lydniveau (i lydniveauklasse A-D).

 1. QR-kode til yderligere produktinformationer i EU-databasen.
 2. Klassificeringen i energieffektivitetsklasse A til G.
 3. Energiforbrug i kWh/100 opvaske (på Eco-program).
 4. Ændringen af teststandard. Målingen skal afspejle brugsadfærden endnu bedre og bruger derfor kopper, gryder og plastredskaber i fx rengørings- og tørringsbedømmelsen.
 5. Oplyst vandforbrug pr. program og energiforbrug er pr. 100 opvaskecyklusser.
 6. Angivelse af programtid for ECO-programmet.
 7. Indførelsen af lydniveauklasser A-D.