iRobot service

Hjælp til selvhjælp

Servicevejledning

Service-support:

 • Nederst på denne side findes en formular der udfyldes.
 • Den udfyldte elektroniske formular sendes elektronisk til vores serviceværksted
 • Serviceafdelingen responderer på serviceformularen og afgør om fejl kan afhjælpes ved support eller robotten skal indsendes til reparation.
 • Robotten må ikke sendes ind uden godkendelse fra serviceafdelingen.

Indsendelse af robot til reparation:

 • Indsend din robot med diverse tilbehør til: Witt A/S, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, mrk. Irobot serviceværksted
 • Købskvittering, den elektroniske formular og evt. mailkorrespondance vedlægges
 • Robotten sendes forsvarligt indpakket. Gerne i originalemballage

Forventet repatationstid:

 • Alle reparationer tilstræbes repareret indenfor 10 arbejdsdage
 • Såfremt der ønskes reparation af produkter udenfor garanti, oplyses pris før reparation

Tilbehør:

Mails besvares dagligt i tidsrummet:

 • Mandag til torsdag 8.00 - 16.00
 • Fredag 8.00 - 15.30

Serviceskema / Serie 500

Kunde: *

Adresse: *

Postnr: *

By: *

Tlf. dag: *

Jfr. brugervejledningen er Roomba rengjort og sider vedr. fejlfinding er gennemgået.

Støvbeholder tømt
Sæt kryds hvis udført
Filter rengjort
Sæt kryds hvis udført
Sensorer rengjort
Sæt kryds hvis udført

Forhjul og aksel rengjort
Sæt kryds hvis udført
Børster og alle gule dele rengjort
Sæt kryds hvis udført

Sæt kryds hvis udført
Sæt kryds hvis udført Sæt kryds hvis udført Sæt kryds hvis udført
Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.

Forhandler: *

Forhandler adresse: *

Forhandler postnummer: *

Forhandler by: *

Forhandler tlf.: *

Købsdato: *

Upload købskvittering:

Hvem har udfyldt skemaet

Din email (vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her): *

Bekræft e-mail: *

Serienummer: *

Består af 3 bogstaver og 18 tal. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp.)

Hvornår blev problemet konstateret: *

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

"Error" i displayet - skriv tekst:
Rødt "!" i displayet efterfulgt af blink - skriv antal:
"Uh-oh" efterfulgt af "beep"-lyde - skriv antal:

Beskrivelse af problemet: *

Jeg bekræfter, at nedenstående er læst, og accepterer at betale de nævnte omkostninger.

Er fejlen relateret til manglende rengøring, er vi – grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 600,- + evt. forbrugte reservedele. Gebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres. 

Modtages en robot uden vedlagt Witt-serviceskema og købskvittering er vi - grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 400,- Købskvittering og serviceskema skal eftersendes, og servicegebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.

 

Serviceskema / Serie 600

Kunde: *

Adresse: *

Postnr: *

By: *

Tlf. dag: *

Jfr. brugervejledningen er Roomba rengjort og sider vedr. fejlfinding er gennemgået.

Støvbeholder tømt
Sæt kryds hvis udført
Filter rengjort
Sæt kryds hvis udført
Sensorer rengjort
Sæt kryds hvis udført

Børster og alle gule dele rengjort
Sæt kryds hvis udført
Forhjul og aksel rengjort
Sæt kryds hvis udført
Børster rengjort 2
Sæt kryds hvis udført

Sæt kryds hvis udført

Sæt kryds hvis udført

Sæt kryds hvis udført
Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.

Forhandler: *

Forhandler adresse: *

Forhandler postnummer: *

Forhandler by: *

Forhandler tlf.: *

Købsdato: *

Upload købskvittering:

Hvem har udfyldt skemaet

Din email (vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her): *

Bekræft e-mail: *

Serienummer: *

Består af 3 bogstaver og 18 tal. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp.)

Hvornår blev problemet konstateret: *

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

"Error" i displayet - skriv tekst:
Rødt "!" i displayet efterfulgt af blink - skriv antal:
"Uh-oh" efterfulgt af "beep"-lyde - skriv antal:

Beskrivelse af problemet: *

Jeg bekræfter, at nedenstående er læst, og accepterer at betale de nævnte omkostninger.

Er fejlen relateret til manglende rengøring, er vi – grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 600,- + evt. forbrugte reservedele. Gebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres. 

Modtages en robot uden vedlagt Witt-serviceskema og købskvittering er vi - grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 400,- Købskvittering og serviceskema skal eftersendes, og servicegebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.

 

Serviceskema / Serie 700

Kunde: *

Adresse: *

Postnr: *

By: *

Tlf. dag: *

Jfr. brugervejledningen er Roomba rengjort og sider vedr. fejlfinding er gennemgået.

Støvbeholder tømt
Sæt kryds hvis udført
Filtre rengjort
Sæt kryds hvis udført
Nedgangs-sensorer rengjort
Sæt kryds hvis udført

Støvbeholder-sensorerne rengjort (770-780-790)
Sæt kryds hvis udført
Forhjul og aksel rengjort

Sæt kryds hvis udført
Børster og alle gule dele rengjort

Sæt kryds hvis udført

Sæt kryds hvis udført

Sæt kryds hvis udført

Sæt kryds hvis udført
Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.

Forhandler: *

Forhandler adresse: *

Forhandler postnummer: *

Forhandler by: *

Forhandler tlf.: *

Købsdato: *

Upload købskvittering:

Hvem har udfyldt skemaet

Din email (vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her): *

Bekræft e-mail: *

Serienummer: *

Består af 3 bogstaver og 18 tal. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp.)

Hvornår blev problemet konstateret: *

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

"Error" i displayet - skriv tekst:
Rødt "!" i displayet efterfulgt af blink - skriv antal:
"Uh-oh" efterfulgt af "beep"-lyde - skriv antal:

Beskrivelse af problemet: *

Jeg bekræfter, at nedenstående er læst, og accepterer at betale de nævnte omkostninger.

Er fejlen relateret til manglende rengøring, er vi – grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 600,- + evt. forbrugte reservedele. Gebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres. 

Modtages en robot uden vedlagt Witt-serviceskema og købskvittering er vi - grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 400,- Købskvittering og serviceskema skal eftersendes, og servicegebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.

 

Serviceskema / Scooba 230

Kunde: *

Adresse: *

Postnr: *

By: *

Tlf. dag: *

Jfr. brugervejledningen er Scooba rengjort og sider vedr. fejlfinding er gennemgået.

Tøm og skyl begge tanke med vand
Tøm og skyl brugtvandsbeholderen Sæt kryds hvis udført
Fjern bundpladen. Skyl og rengør børster, svaber og evt. hjul
Skyl under varmt vand Sæt kryds hvis udført
Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.

Forhandler: *

Forhandler adresse: *

Forhandler postnr.: *

Forhandler by: *

Forhandler tlf.: *

Købsdato: *

Upload købskvittering:

Hvem har udfyldt skemaet

Din email (vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her): *

Bekræft e-mail: *

Serienummer: *

Består af 3 bogstaver og 18 tal. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, ved at afmontere bundpladen. Se evt. hjælp til selvhjælp.)

Hvornår blev problemet konstateret: *

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

"Error" i displayet - skriv tekst:

Beskrivelse af problemet: *

Jeg bekræfter, at nedenstående er læst, og accepterer at betale de nævnte omkostninger.

Er fejlen relateret til manglende rengøring, er vi – grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 600,- + evt. forbrugte reservedele. Gebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres. 

Modtages en robot uden vedlagt Witt-serviceskema og købskvittering er vi - grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 400,- Købskvittering og serviceskema skal eftersendes, og servicegebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres.

 

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.

 

Serviceskema / Scooba 385 / 390

Kunde: *

Adresse: *

Postnr: *

By: *

Tlf. dag: *

Jfr. brugervejledningen er Scooba rengjort og sider vedr. fejlfinding er gennemgået.

Rengør Scoobas brugtvandbeholder
Tøm og skyl brugtvandsbeholderen Sæt kryds hvis udført
Rens Scoobas filter
Skyl under varmt vand Sæt kryds hvis udført

Skyl altid Scoobas børste efter brug

Fjern regøringshovedet og tag børsten ud Sæt kryds hvis udført
Skyl rengøringshovedet og børsten under varmt vand
 
Sæt kryds hvis udført
Skyl altid din Scoobas sugehoved efter brug under varmt vand
 
Sæt kryds hvis udført
Kontroller efter ovenstående grundig rengøring om robotten fungerer. Hvis ikke, udfyldes resten af skemaet og dette indsendes til iRobot´s tekniske afdeling.

Forhandler: *

Forhandler adresse: *

Forhandler postnr.: *

Forhandler by: *

Forhandler tlf.: *

Købsdato: *

Upload købskvittering:

Hvem har udfyldt skemaet

Din email (vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her): *

Bekræft e-mail: *

Serienummer: *

Består af 3 bogstaver og 18 tal. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, ved at afmontere vandbeholder og batteri. Se evt. hjælp til selvhjælp.)

Hvornår blev problemet konstateret: *

Hvilke alarmer viser/fortæller robotten?

"Error" i displayet - skriv tekst:

Beskrivelse af problemet: *

Jeg bekræfter, at nedenstående er læst, og accepterer at betale de nævnte omkostninger.

Er fejlen relateret til manglende rengøring, er vi – grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 600,- + evt. forbrugte reservedele. Gebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres. 

Modtages en robot uden vedlagt Witt-serviceskema og købskvittering er vi - grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 400,- Købskvittering og serviceskema skal eftersendes, og servicegebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse af iRobot's tekniske afdeling.

 

Serviceskema / Øvrige produkter

Kunde: *

Adresse: *

Postnr: *

By: *

Tlf. dag: *

Forhandler: *

Forhandler adresse: *

Forhandler postnummer: *

Forhandler by: *

Forhandler tlf.: *

Købsdato: *

Upload købskvittering:

Hvem har udfyldt skemaet

Din email (vi svarer tilbage til den mailadresse, du angiver her): *

Bekræft e-mail: *

Modelbetegnelse (fx. Braava):

Modelnr. (fx. 320):

Serienummer: *

Består af 3 bogstaver og 18 tal. (Serienummeret findes på undersiden af robotten, når støvbeholderen fjernes. Se evt. hjælp til selvhjælp.)

Hvornår blev problemet konstateret: *

Beskrivelse af problemet: *

Jeg bekræfter, at nedenstående er læst, og accepterer at betale de nævnte omkostninger.

Er fejlen relateret til manglende rengøring, er vi – grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 600,- + evt. forbrugte reservedele. Gebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres.
Modtages en robot uden vedlagt Witt-serviceskema og købskvittering er vi - grundet øget administrativt tidsforbrug på værkstedet - nødsaget til at opkræve et servicegebyr på kr. 400,- Købskvittering og serviceskema skal eftersendes, og servicegebyret bedes indbetalt før robotten repareres og returneres.

Bemærk:

Robotten må IKKE indsendes før godkendelse.
Ved indsendelse skal kopi af købskvittering og mailkoorspondance med Witt Service vedlægges.

 

Det ser ud til at du bruger en ældre browser. Få optimal visning med IE eller Firefox. Opgrader nu!